Termeni şi condiţii

 

Prin accesarea acestui portal, utilizatorii consimt să respecte următoarele condiţii de utilizare fără restricţii sau alte pretenţii. Vă rugăm citiţi aceste condiţii cu atenţie înainte de utilizarea portalului. Aceşti termeni şi condiţii pot fi revizuiţi în orice moment prin actualizarea acestui material. Orice revizuire trebuie respectată, de aceea această pagină trebuie vizitată periodic pentru a afla termenii şi condiţiile obligatorii la acel moment.

1. Conţinutul acestui portal, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de Legea nr.8/1996, Legea nr.84/1998 sau, după caz legea nr.129/1992, precum şi de convenţiile internaţionale aplicabile în materia proprietăţii intelectuale şi sunt proprietatea UEFISCDI.

2. Nu sunt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe acest site;

- ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare din acestea;

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site;

- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din reţeaua UEFISCDI sau accesarea oricăror servere sau servicii care nu sunt publice, fără autorizaţie;

- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting prin orice mijloace;

- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale, sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau după caz penală.

UEFISCDI şi MAE-DPRRP va investiga faptele care implică asemenea încălcări, putând coopera cu autorităţile legale în urmărirea utilizatorilor implicaţi în astfel de încălcări.

3. Pentru secţiunile portalului care pot cuprinde informaţii sau opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conţinutului revine în întregime autorilor acestora. UEFISCDI îşi rezervă dreptul de a nu face publice acele informaţii/opinii pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, imaginii portalului.

[T: 0.413, O: 74]