Despre noi

 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovarii (UEFISCDI) este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), iar funcţional consiliilor consultative ale MECS cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, cercetării ştiinţifice, dezvoltării şi inovarii.

 

UEFISCDI este o instituție publică care promovează calitatea şi leadership-ul pentru învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare. Este partener în importante proiecte și inițiative europene, inovează internațional. UEFISCDI dezvoltă proiecte strategice privind învăţământul superior, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea din România în cadrul cărora sunt formulate opţiuni pe termen lung.

 

Printre proiectele implementate se numără şi proiectul "Asigurarea calităţii în învăţământul superior prin elaborarea şi pilotarea metodologiilor de abilitare şi auditare", cod 123268 care a urmărit realizarea unor rapoarte, metodologii, studii în domeniul abilitării (tema principala a proiectului) şi auditului resurselor umane. Una dintre activităţile proiectulu a fost dedicată dezvoltării unui instrument de analiză bilingv pe baza unor algoritmi de traducere pentru detectarea automată a similitudinii textuale (SemPlag) .

[T: 0.3644, O: 184]