Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”
Date statistice pentru învățământul superior din România

Registrul Educațional Integrat este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional.

Prin intermediu REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România.

Statistici

*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016, anul I de studiu, cu actualizare automata din oră în oră

Reprezentarea geografică a studenților înregistrați în RMU după locul nașterii și localitatea de domiciliu cu filtrare pe universitate/facultate/ciclu de studiu şi domeniu de studiu
Știri
[T: 0.3618, O: 238]